چهارشنبه، خرداد ۱۵، ۱۳۸۷


آواز ترا طبع دل ما بادا
اندر شب و روز شاد و گویا بادا
آواز خسته تو گر خسته شود خسته شویم
آواز تو چون نای شکرخا بادا

هیچ نظری موجود نیست: