شنبه، تیر ۱۵، ۱۳۸۷


بنام اعتماد ملي و كروبي، بكام مخالفان كروبي آقاي كروبي! لطفا از خواب بيدار شويد!
مهدي كروبي، دبيركل حزب اعتماد ملي، كه ميليونها ميليون تومان هزينه «حزب داري» و چاپ و انتشار روزنامه اعتماد ملي را تامين مي كند، طي نامه اي خطاب به منتجب نيا، رئيس شوراي سياستگذاري روزنامه اعتماد ملي، با دادن تذكري دوباره، نسبت به مطلب و عكس صفحه اول روزنامه امروز اعتماد ملي انتقاد، و آقاي رضا حجتي را جهت هماهنگي، بعنوان يكي از اعضاء شوراي برنامه ريزي روزنامه، معرفي و منصوب كرد، و اما اين براي دومين بار است، كه كروبي، نسبت به روزنامه اي كه تابلوي اعتماد ملي را دارد، و بيشتر از «نفع» و «سود»، به او و حزب، «ضرر» و «زيان» رسانده، تذكر و اخطار مي دهد.سالها قبل و پس از توقيف فله اي روزنامه هاي زنجيره اي، و آنزمان كه كروبي رئيس مجلس ششم بود، رضوي نماينده مردم يزد در مجلس ششم، واسطه شد تا روزنامه محلي آفتاب يزد، با پشتوانه مالي كروبي، در حمايت از كروبي، با چراغ خاموش به صحنه «سياست» بيايد و گستره توزيع آن سراسري و دفتر آن از يزد به تهران منتقل گردد.روزنامه آفتاب يزد در همه اين سالها، هيچگاه بر خلاف خواست و مصلحت كروبي حركت نكرده، بطور مستقيم و غير مستقيم از كروبي و مجمع روحانيون مبارز حمايت كرده، و هيچگاه تركش هاي انتقادات و خطاهاي احتمالي آفتاب يزد، به حساب كروبي و مجمع روحانيون مبارز نوشته و گذارده نشد.كروبي كه حزب و روزنامه اعتماد ملي را نداشت، و تنها به تبليغات و خبررساني آفتاب يزد در انتخابات رياست جمهوري دلخوش نموده بود، در انتخابات رياست جمهوري، بالاتر از قاليباف و معين قرار گرفت، و پس از انتخابات، بدليل دلخوري از رفتارهاي حزبي و ناهمراهي هاي صورت گرفته ياران، از مجمع روحانيون مبارز بيرون آمده، و احساسي و شتابزده، حزب اعتماد ملي را راه اندازي نمود، حزبي كه در ادامه حركت، صاحب روزنامه و در شهرستانهاي مختلف كشور داراي دفتر و دستك و «رئيس» و «پرستيژ» شد.بزرگترين مشكل كروبي و اعتماد ملي، در اين «نكته» و «مسئله» است، كه بسياري از اصلاح طلبان و مدعيان اصلاح طلبي و كساني كه «سياست» و «انديشه» كروبي را قبول نداشته و ندارند، بخاطر خالي بودن عرصه و زمينه، از روي ناچاري و به اجبار، به حزب و روزنامه اعتماد ملي و كروبي پناه آورده و در زير چتر اعتماد ملي، به منافع و مقاصد خود مي انديشند.كروبي با حزب و روزنامه اعتماد ملي و بسيج تمام نيروها و سرمايه گذاري كلان و تبليغات گسترده، در انتخابات شوراهاي شهر و مجلس هشتم «بسختي» شكست خورد، و اما هيچگاه، حتي بعد از انتخابات شوراها، چگونگي دلايل شكست و عدم پيروزي، ريشه يابي و آسيب شناسي نگشت.آيا كروبي بدون حزب و روزنامه اعتماد ملي، كه تنها آفتاب يزد، حمايت و تبليغش مي كرد، در انتخابات قبلي موفقتر نبود!؟ حزب و روزنامه اعتماد ملي تا به امروز و با همه هزينه هاي انجام شده، براي كروبي چه اعتبار و رايي كسب كرده و بدست آورده اند!؟كروبي همراه با آبرو، فرصت ها را مي سوزاند و پولهاي بادآورده را در حزب و روزنامه اعتماد ملي به باد مي دهد، و هيچگاه نيروهاي امين و مورد اعتماد او در حزب و روزنامه، نمي گذارند تا صداي منتقدان عملكردهاي اعتماد ملي به گوشش برسد.روزنامه اعتماد ملي، بلندگو و تريبون و در خدمت كروبي نيست، و حتي گاه، بلندگو و تريبون اعتماد ملي هم نيست، حال چرا كروبي راه بن بست رفته را باز مي رود، شايد تنها بخاطر اين باشد، كه چاره اي جز اين ندارد!تمام نيروها و مجموعه اي كه مي توانستند بدور كروبي حلقه بزنند، نيروهاي موجود و مستقر در حزب و روزنامه اعتماد ملي هستند؛ و بضاعت كروبي و اعتماد ملي همين است كه هست، و البته كه از حزب و روزنامه موجود، انتظار بيشتري از اين نمي توان داشت، مگر آنكه كروبي، يكسال مانده به انتخابات رياست جمهوري، از خواب بيدار شود و خود و حزب را به خواب نزند، و با تعريف و تمجيد كساني كه پول و حزب كروبي را بيشتر از اصلاحات و كروبي دوست دارند به خواب نرود.آقاي كروبي! لطفا از خواب بيدار شويد!براي آنكه در زمان انتخابات بيدار باشيد و بمانيد. لازم نيست كه الان بخوابيد

هیچ نظری موجود نیست: