پنجشنبه، مرداد ۱۰، ۱۳۸۷

قوی ترین وسیله شیطان
در تبلیغی آمده بود که شیطان می خواهد وسائلش را بفروشد و بازنشسته شود. در تاریخ فروش، تمامی وسائل شیطان برای بررسی در دید عموم قرار گرفته بود.
در میان آنها وسائل خیانت، ایجاد دشمنی و کینه توزی، حسادت، خودخواهی، فریب و نیرنگ، دروغ و غیره قابل توجه بود.
چون شیطان از همه آنها به روش های گوناگونی استفاده کرده بود و از نظر کارایی ضعیف شده بودند، قیمت های پایینی برایشان انتخاب شده بود. در آن میان قیمت یکی از وسائل خیلی گران تر از بقیه، انتخاب شده بود.
یکی از خریدارها پرسید، این چه وسیله ای است؟
شیطان پاسخ داد؛ ایجاد کننده ناامیدی است.
خریدار؛ خوب چرا اینقدر قیمتش از بقیه بیشتره؟
شیطان؛ بخاطر اینکه نسبت به بقیه وسائل مفیدتره. می تونم با استفاده این روش وقتی بقیه روشها جواب نداد، وارد قلب مردم بشم. وقتی واردش شدم، اون موقعست که می تونم به کاری که می خوام وادارشون کنم. این قوی ترین سلاحمه، چون من این رو تقریبا رو همه افراد استفاده کردم، در حالی که عده خیلی کمی می دونن که این یکی از سلاح های من برای نزدیک شدن به انسان هاست. برای همین اثرگذاریش از بقیه خیلی خیلی بیشتره.
هیچ وقت نا امید نشو! سرتو بالا بگیر و با اعتماد به نفس به راحت ادامه بده

هیچ نظری موجود نیست: