جمعه، مرداد ۲۵، ۱۳۸۷

بازتاب خبر مدرک کردان دردنیای حیوانات

- شنیدی میگن مدرک کردان جعلیه ؟

- مدرک کردان جعلییییییه! مدرک کردان جعلییییه !

- باور کن راست میگیم مدرکش جعلیه
-من که توی این 500 سال عمرم نه یه همچنین چپزی دیدم ونه شنیدم

- هه هه هه مدرکشو نیگا !چقدر غلط داره !!!!

- این امضاهاش مال کیه ؟

هاااا هااااا هاااا یعنی هیشکی تاحالا نفهمیده بود؟

- برید اونور منم نگاه کنم . کو مدرکش ؟


-اه !بازم یه گند جدید!

- بروبابا ! اینکه چیز جدیدی نیست .


-نه !!!!!!!!!!!!
-چی ؟ مدرک رحیمی ام مثل مال کردانه ؟

- اااااااااااه ! الف رو چرا دیگه فیلتر کردن ؟
- منم رفتم مدرک بگیییییییییییییییییییییییییرم

هیچ نظری موجود نیست: