پنجشنبه، مرداد ۳۱، ۱۳۸۷

بابا منم خسته می شم تراخدامزاحم نشوید چیه مگه سلطان نبایدخسته شه ؟

هیچ نظری موجود نیست: