یکشنبه، فروردین ۰۲، ۱۳۸۸

سیرولیمو

با سير و ليمو ترش رسوبات رگ‌ها برطرف و لزوم جرّاحي قلب منتفي ميشود
اگر رگ‌هاي قلب و يا مغز به علّت رسوبات چربي و يا املاح تنگ شده باشند، با نوشيدن روزانه يک ليوان کوچک از محلولي که با تقريبا 30 پر سير پوست کنده شده و 5 ليمو ترش زرد (بيوياارگانيستيک) باپوست، تهيه ميشود، رسوبات رگ‌ها حلّ و تنگي آنها برطرف ميشود.
ليمو و سير بطور کامل با ميکسر خورد و با اضافه کردن يک ليتر آب به آن براي پختن روي اجاق قرار گيرد امّا بمحض جوش آمدن (باصطلاح با اوّلين قل) ازروي اجاق برداشته شود. اين محلول پس از عبور از صافي (صاف کردن) دربطري دربسته در جاي خنک نگهداري شود. نوشيدن روزانه يک ليوان کوچک باندازه تقريبا 50 سانتيمتر مکعّب قبل يا بعد از غذا از اين محلول همان کاري را انجام ميدهد که در بالا ذکر شد.
اين اندازه از محلول براي يک دورهء سه هفته‌اي و براي يک نفر کفايت ميکند. بعد از اين مدّت آثار مفيد آن در تجديد نيروي حيات در تمام بدن قابل احساس است و رسوب گرفتگي رگ‌ها و آثار جانبي آن از قبيل اختلال در بينايي و شنوايي شروع به رفع شدن خواهند کرد.
پس از اين سه هفته و بعد از يک وقفهء يک هفته‌اي، بايد يک دورهء سه هفته‌اي ديگر اين مداوا را عينا مانند فوق تکرار کرد. بعد از اين مدّت موفقيت قطعي در مداوا حاصل ميشود.
اين مداوا سالي يکبار بايد انجام گيرد.
بوي نامطبوع سير در اين روش باندازه‌اي کم ميشود که ديگر ان را نمي ازارد.
با قراردادن سير در آبجوش پوست آن براحتي کنده ميشود.
خانمي که براي عمل جرّاحي قلب در نوبت قرار داشت، با انجام اين مداوا، الزام جرّاحي برايش منتفي شد زيرا چربي ورسوب رگ‌ها از بين رفته بود.
نسخه کلينيک شهر ارالنگن آلمان

هیچ نظری موجود نیست: