یکشنبه، فروردین ۱۶، ۱۳۸۸

زمانی برای تفکر

1. هر کس میتواند عصبانی شود، این آسان است. اما عصبانی شدن از دست شخص مناسب، به اندازه درست، در زمان مناسب، برای هدف درست، و در جهت مناسب و ... آسان نیست.
2. هدفت را همیشه بزرگ (متعالی) انتخاب کن. اگر به آن نرسیدی به کوچکترش می رسی.
3. خط مشی کوتاهی در روابط انسان‌ها
شش کلمه مهم: من قبول می کنم که اشتباه کردم
پنج کلمه مهم: کارت را خوب انجام دادی
چهار کلمه مهم: نظر تو چیست
سه کلمه مهم: اگر لطف کنید
دو کلمه مهم: خیلی ممنون
یک کلمه مهم: ما
کم اهمیت‌ترین کلمه: من
4. همه دوست دارند با تو در ماشین لیموزین (ماشین مجلل) مسافرت کنند، ولی دوست آن است که وقتی ماشین خراب شد، با اتوبوس با تو همراه شود (در سختی‌ها کنار نکشد)
5. به افکارت بنگر، آنها به واژه‌ها تبدیل می شوند. به واژه‌هایت بنگر، آنها تبدیل به کارها می‌شوند، به کارهایت بنگر، آنها به عادات تبدیل می‌شوند. به عادات خود بنگر، آنها به شخصیت تبدیل می‌شوند.به شخصیت خود بنگر، آنها سرنوشت تو می‌شوند
6. اگر تو یک سکه داشته باشی و من یک سکه داشته باشم، و ما سکه‌هایمان را عوض کنیم، تو هنوز یک سکه داری و من نیز یک سکه دارم. اما اگر تو یک عقیده داشته باشی و من یک عقیده داشته باشم، و آنها را عوض کنیم، اکنون تو دو عقیده و من نیز دو عقیده دارم.
7. اگر فکر می‌کنی ضربه می‌خوری، می‌خوری. اگر فکر می‌کنی شجاعت نداری، نداری. اگر دوست داری برنده باشی ولی فکر کنی نمی توانی، مطمئنا نمی‌توانی. دعواهای زندگی همیشه به نفع زن یا مرد قویتر است. دیر یا زود، متوجه می‌شوی آنهایی که می‌برند، آنهایی هستند که فکر می‌کنند می‌توانند.
8. در فلسفه خوش بینی اولارنس میگوید که چطور می‌توانی کسی باشی. به قدری قوی باش که چیزی نتواند به تو و آرامش فکری‌ات صدمه بزند. سالم، با هرکسی که ملاقات می‌کنی شاد و موفق صحبت کن. بگذار همه دوستانت فکر کنند چیزی خاص در آنهاست (ویژگی برجسته‌ای دارند). خوش‌بین باش (نیمه پر لیوان را نگاه کن) تنها به بهترین فکر کن. برای بهترین کار کن و انتظار بهترین را داشته باش. همانقدر در مورد موفقیت دیگران شاد باش که در مورد خود هستی. اشتباهات گذشته را فراموش کن و روی موفقیت‌های بزرگتر در آینده تکیه کن. به هرکسی لبخند بزن. وقت بیشتری روی پیشرفت خود بگذار گویی وقتی برای انتقاد از دیگران نداری. در نگرانی، سرسخت و در عصبانیت، سخاوتمند باش
9. تنها مکانی که می‌توانی موفقیت را قبل از کار بیابی در دیکشنری است.
10. در طول زلزله ویرانگر ژاپن، یک سخگوی آمریکایی، گزارشی از یک زن ژاپنی داشت که مغازه موقتی داشت که چراغ قوه و باتری. می‌فروخت. وقتی مفسر از او پرسید چرا او آنها را بیشتر از قیمت معمول آن نمی‌فروشد، زن جواب داد: چرا باید از رنج و ناراحتی دیگران سود ببرم؟

هیچ نظری موجود نیست: