جمعه، اردیبهشت ۱۱، ۱۳۸۸

پول میتونه ....

پول میتونه سرگرمی رو بخره اما نه شادی رو
پول میتونه رختخواب رو بخره اما نه خواب رو
پول میتونه غذا رو بخره اما نه اشتها رو
پول میتونه دارو رو بخره اما نه سلامتی رو
پول میتونه وسیله آرایش بخره اما نه زیبایی رو
پول میتونه خدمتکار بخره اما نه دوست رو
پول میتونه پست (مقام) رو بخره اما نه بزرگی رو
پول میتونه نوکری رو بخره اما نه وفاداری رو
پول میتونه قدرت رو بخره اما نه اعتبار رو

هیچ نظری موجود نیست: