چهارشنبه، اردیبهشت ۱۶، ۱۳۸۸

ازدواج برای آقایون خوبه یا بد؟

قبل از ازدواج: خوابیدن تا لنگ ظهر
بعد از ازدواج: بیدار شدن زودتر از خورشید
نتیجه گیری اخلاقی: سحر خیز شدن

قبل از ازدواج: رفتن به سفر بی اجازه
بعد از ازدواج: رفتن به حیاط با اجازه
نتیجه گیری اخلاقی: معتبر شدن

قبل از ازدواج: خوردن بهترین غذاها بی منت
بعد از ازدواج: خوردن غذا های سوخته با منت
نتیجه گیری اخلاقی: تقویت معده

قبل از ازدواج: استراحت مطلق بی جر بحث
بعد از ازدواج: كار كردن در شرایط سخت
نتیجه گیری اخلاقی: ورزیده شدن

قبل از ازدواج: دید و بازدید از اماكن تفریحی
بعد از ازدواج: سر زدن به فامیل خانوم
نتیجه گیری اخلاقی: صله رحم

قبل از ازدواج: آموزش گیتار و سنتور و ...
بعد از ازدواج: آموزش بچه داری و شستن ظرف
نتیجه گیری اخلاقی: همدردی با مردها

قبل از ازدواج: گرفتن پول تو جیبی از پاپا
بعد از ازدواج: دادن كل حقوق به خانوم
نتیجه گیری اخلاقی: مستقل شدن


هیچ نظری موجود نیست: