جمعه، اردیبهشت ۱۱، ۱۳۸۸

بانوی اول آینده ایران!!!!

آیااین خانم لی پوش بانوی اول کشور میشود…؟
کدوم زنی تا بحال در رده های بالای سیاسی کشور جرات و شهامت این رو داشته که مانتوی لی تنش کنه با صورت آرایش کرده با بلند کردن دستش به همراه شوهر به ابراز احساسات مردم جواب بده…!
آیا این همان نشانه های اولیه بازگشت فساد دوران طاغوت است که امام راحل همه را ازآن برحذر می داشت ؟

هیچ نظری موجود نیست: