جمعه، مرداد ۲۳، ۱۳۸۸

میرحسین موسوی حواس جمع !!!!

بیچاره یادش رفته نکهدارنده یقه لباسش را دربیاره

هیچ نظری موجود نیست: