یکشنبه، دی ۲۹، ۱۳۸۷کد خبر: 307617
زمان مخابره: 28/10/1387 - 17:28:56

آخرين اخبار درباره مدرک ليسانس محمد خاتمي
پيرو اخبار چند روز قبل ايرنا درباره تامل برانگيز بودن نحوه صدور مدرک محمد خاتمي در دانشگاه اصفهان، اخبار جديدي در اين رابطه به دست آمده است.

به گزارش ايرنا، در اين رابطه شنيده شده: در زمان صدور مدرک ليسانس سيد محمد خاتمي در سال 80 هيچ سابقه تحصيلي از وي در اين دانشگاه موجود نبوده است. اخبار رسيده دراين زمينه حاکيست که مدرک ليسانس فلسفه آقاي خاتمي در زمان رياست جمهوري وي صادر گرديد و هنگام صدور اين مدرک هيچ نوع پرونده تحصيلي و ريزنمرات مربوطه که فارغ التحصيلي آقاي خاتمي را تائيد نمايد در اين دانشگاه موجود نبود. گفته مي شود که مدرک ليسانس آقاي خاتمي تنها بر مبناي پي گيري و دستور مستقيم رييس وقت دانشگاه اصفهان و همزمان با سفر آقاي خاتمي به اصفهان ، در شهريور 80 صادر شده است. البته گويا مدتي بعد از صدور مدرک ليسانس براي آقاي خاتمي ، پرونده اي براي نمايش سوابق تحصيلي وي در دانشگاه اصفهان ايجاد شد. به نظر مي رسد، موضوع پرونده تحصيلي آقاي خاتمي در دانشگاه اصفهان و نحوه صدور مدرک ليسانس براي وي واجد پيچيدگي هايي است که لازم است وزارت علوم و دستگاههاي نظارتي ذيربط اين مساله را براي تنوير افکار عمومي بررسي نمايند.
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 307617

هیچ نظری موجود نیست: