پنجشنبه، اردیبهشت ۲۴، ۱۳۸۸

زلال اشکم برای هستی ام

امشب خیلی دلتنگم آیا میشه روزی فرشته کوچکم در خونه منو بزنه وبا دهان کوچکش که درویاقوت آسمانی ازاون بیرون می آید مرا صدا بزنه ؟ آیا این آرزوی من برآورده میشه ؟

هیچ نظری موجود نیست: