جمعه، مرداد ۰۴، ۱۳۸۷

تورابه خدا فکربدبرای دوران ریاست جمهوری اش نکنید

هیچ نظری موجود نیست: