چهارشنبه، مهر ۰۳، ۱۳۸۷

بمان با ما،با ما بمان رفیق
تقدیم به همه آنان که راههای آسمان را بهتر از راههای زمین بلد بودند. تقدیم به آنانی که رفتند و با ابر و ماه و ستاره ها پیوند خوردند و بین آنان و رب العالمین فاصله ای باقی نماند

هیچ نظری موجود نیست: