پنجشنبه، مهر ۰۴، ۱۳۸۷


تا کور شود چشم حسود


البته خانمم نبیند!!!

هیچ نظری موجود نیست: