یکشنبه، مهر ۰۷، ۱۳۸۷

واقعا این مردتیکه رئیس جمهورآمریکاست ؟
هیچ نظری موجود نیست: