پنجشنبه، مهر ۰۴، ۱۳۸۷


بازآ هرآنچه هستی باز آ این درگه مادرگه ناامیدی نیست

هیچ نظری موجود نیست: