جمعه، مهر ۰۵، ۱۳۸۷

فکر می کنید این خانم چرا اینگونه شلوارش راخیس کرده است ؟
.
.
.
.
.
.

بله وحشتناک ترین ترن هوایی دنیا راکه این ترن هوایی با ارتفاع ۴۲۰ فوت (حدود ۱۳۰ متر) و سرعت ۱۹۳ كيلومتر بر ساعت داراي ركورد ارتفاع و سرعت در ميان نمونه هاي مشابه است وصفر تا 193 کیلومتر آن فقط 4 ثانیه است را سوارشده است .
هیچ نظری موجود نیست: