چهارشنبه، اسفند ۱۴، ۱۳۸۷

تندیس پرروترین کاندید به خاتمی

تندیس پرروترین کاندید به نظره من باید به آقای خاتمی تعلق بگیره کسی به جز ایشان نمی تواند شایسته این تندیس باشد .من طی بررسی که به کارنامه خاتمی داشتم دیدم بهترین فرد برای دریافت میباشد .میتوان گفت که خاتمی یک از پرروترین حاکمانی است که به ایران حکومت میکرده است تندیس به این دلیل به خاتمی اهدا میشود اولا با پررویی تمام آومد و تونست با وعدهای دروغین و پوچ خود با توجه به اعتراضات مردم و دانشجویان تونست 8 سال رو با پررویی تمام و بیخیال از اینکه چه بر سره مردم و دانشجویان میومد 8سال خکومت خود رو به پایان برسونه نکته مهم و بارزترین ویژگی و امتیاز خاتمی برای دریافت تندیس بود اینکه چطوری تونست جمعیت 60 میلیونی ایران رو بخصوص جوانان ایران که یکی از باهوش ترین هستند رو بتونه براحتی با وعده بهشت آزادی بیان 8 سال و روبر تخت ریاست جمهوری بشیند و پررویی به حدی افزایش یافت که بدون هیچ جوابی در مورده قتل های زنجیره ای و کوی دانشگاه بی تفاوت ساکت موند حتی قدرت این مرد به قدری است که میتوان بهش لقب مرموزترین و شعبده باز ماهر را داد قدرت و در پررویی به قدری بود است که تا به این حال کسانی هستند که به وعده بهشت از سوی این سید خندان باز قادر به کشف هویت خاتمی نشدند وهمچنین بیشترین امتیاز هم برای دریافت تندیس پرروترین کاندید به خاتمی برای اعلام شرکت در انتخابات بود چون به هیچ وقت امکان این رو نمیدادم که با توجه به کارنامه سیاه خود دوباره بخواهد حرفی از انتخابات و کاندید شدن بزنه باز به قدرت پررویی خود و کسانی که قادر به کشف او نشدن جرات رو به خود داد. در ضمن تا چند روزه دیگر هم تندیس تندیس باوفا ترین طرفداران و هم اهدا خواهد شد

هیچ نظری موجود نیست: