جمعه، مرداد ۲۵، ۱۳۸۷

مرگ خوبه اما برای همسایه! بی حجابی ام خوبه اما برای زنهای مردم !!!
جناب آقای آتاتورک وهمسرش


هیچ نظری موجود نیست: