پنجشنبه، مرداد ۳۱، ۱۳۸۷

مصداق همیشه دربه یک پاشنه نمی چرخه !!!

هیچ نظری موجود نیست: