شنبه، بهمن ۱۹، ۱۳۸۷

بگذار عشق خاصیت تو باشد

از خدا پرسيدم: خدايا چطور مي توان بهتر زندگي کرد ؟
خدا جواب داد:
گذشته‌ات را بدون هيچ تاسفي بپذير، با اعتماد زمان حالت را بگذران و بدون ترس براي آينده آماده شو. ايمان را نگهدار و ترس را به گوشه‌اي انداز.
شک‌هايت را باور نکن و هيچگاه به باورهايت شک نکن.
زندگي شگفت انگيز است فقط اگر بدانيد که چطور زندگي کنيد.
مهم این نیست که قشنگ باشی، قشنگ اینه که مهم باشی ! حتی برای یک نفر
مهم نیست شیر باشی یا آهو مهم این است با تمام توان شروع به دویدن کنی.
كوچك باش و عاشق ... كه عشق می‌داند آئین بزرگ كردنت را
بگذار عشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو با کسی
موفقيت پيش رفتن است نه به نقطه پايان رسيدن
فرقى نمي كند گودال آب كوچكى باشى يا درياى بيكران ... زلال كه باشى، آسمان در توست

هیچ نظری موجود نیست: