شنبه، اسفند ۰۳، ۱۳۸۷

سخنانی از بزرگان در مورد زن

يك زن چيزي جز شوهرش نمي خواهد ولي وقتي كه به او رسيد همه چيز ميخواهد.- زنان به خوبي مردان ميتوانند اسرار را حفظ كنند ولي به يكديگر مي گويند تا در حفظ آن شريك باشند. فئودور داستايوسكي- زنها مثل ماهي هستند.بدست آوردن آنها آسان و نگهداشتن آنها مشكل است. ولتر- زن اگر موافق باشد رحمت الهي است والا بلاي آسماني. روشني- اختلاف زن و مرد در اين است كه مردان هميشه آينده را مي نگرنند و زنان گذشته را بخاطر مي آورند.- زن مخلوقي است كه عميق تر ميبيند و مرد مخلوقي است كه دورتر را ميبيند.عالم براي مرد يك قلب است و قلب براي زن عالمي است. گرابه- زنهايي كه سر پيري مقدس و مؤمن ميشوند چيزي را به خدا تقديم مي كنند كه از بخشيدن آن به شيطان شرم دارند.- زبان زن به منزله شمشير اوست.هميشه آن را بكار ميبرند تا زنگ نزند- چنين است طبيعت زن: دوستت ندارد تا دوستش داري و چو دوستش نداري دوستت دارد. ميگوئل بوفلر- شاهراه موفقيت پر است از زنهايي كه شوهران خويش را به پيش ميبرند. توماس دوار- زنها پنجاه برابر بيشتر به ازدواج اهميت ميدهند تا به منصب وزارت.- زن گردنبند است.دقت كن چه چيزي را به گردن ميآويزي. امام جعفر صاذق- مردان آفريننده كارهاي بزرگند و زنان بوجود آورنده مردان. رومن رولان- دو چيز را دوست دارم و نميخواهم آني از آن منفك شوم.زن و عطر را. حضرت محمد (ص)- زنها هرگز نميگويند ترا دوست دارم ولي وقتي از تو پرسيدند مرا دوست داري بدان كه درون آنها جاي گرفتهاي. رو شفوكو- من زني را كه از خانه براي شكايت از شوهرش بيرون ميآيد دشمن دارم حضرت محمد (ص)- آسياب و ساعت و زن هميشه نيازمند تعمير هستند. پروربس- نه گفتن زن به معني پاسخ منفي نيست. اس - پي - سيدني- زنان اميال خود را بهتر از مردان پنهان مي كنند.اما مردان بهتر از زنان اميال خود را كنترل مي كنند. ريچارد استل- به قول قديمي ها : زن بلاست ولي هيچ خونه اي بي بلا نباشه

هیچ نظری موجود نیست: