شنبه، اسفند ۰۳، ۱۳۸۷

وقتی ریاضیدان عاشق می شود!!!

شعری ازپرفسورهشترودی درموردریاضیاتهیچ نظری موجود نیست: