چهارشنبه، اردیبهشت ۰۹، ۱۳۸۸

رمز موفقیت

ـ انجام کاری را که می‌توانی یا می‌اندیشی که می‌توانی، آغاز کن. در جسارت نبوغ و اقتدار و اعجاز نهفته است .
ـ وقتی عشق و مهارت توام با هم کار کنند انتظار یک شاهکار را داشته باشید.
ـ هر بدبیاری، هر شکست، هر دل شکستگی با خود به همان اندازه یا بیشتر امتیازی مثبت به همراه دارد.
ـ همیشه قطعی‌ترین راه برای موفقیت این است که یک بار بیشتر تلاش کنید.
ـ شکست فرصتی است برای برای شروع مجدد با هوشیاری بیشتر.
ـ شکست مثل زانوهای مجروح شده است؛ دردناک، اما سطحی.
ـ آنچه مغز انسان تصور و باور کند به آن می‌رسد.
ـ محدودیت ذهن ما همان محدودیتی است که ما برای آن در نظر می‌گیریم. فقر و ثروت هر دو نشاَت گرفته از ذهن ما هستند.
ـ اشتیاق نقطه همه موفقیتهاست.
ـ یک انسان باجرات یک جمعیت است.
ـ هنگامی در مسیرتان مانعی قرار می‌گیرد گریه را ختم و تلاش را شروع کنید.
ـ خوشبختی در انجام دادن است نه صرفا به داشتن.
ـ زندگی فی‌نفسه مانند یک بوم نقاشی است و این با خود توست، خواه رنگ شادی بر روی آن بکشی یا رنگ غم و اندوه.
ـ موفقیت یعنی آنچه را می‌خواهید، به دست آورید و شادمانی یعنی از آنچه بدست آورده‌اید لذت ببرید.
ـ شادمانی وضعیتی از آگاهی است و می‌توانید با بارور ساختن فکر بدست آورید، نه با به دست آوردن اشیاء.
ـ هیچکس نمی‌تواند بدون رضایت شما در شما احساس حقارت بوجود آورد.
ـ تفکر انسان مثل چتر نجات است. هنگامی کاراست که باز باشد.
ـ فقیر کسی است که خشنود بودنش وابسته به اجازه دیگران باشد.
ـ به جای انتقاد، وقت و انرژِی خود را برای سازندگی مصرف کنید.
ـ یک حال خوب تنها در صورتی بهتر می‌شود که آنرا با دیگران تقسیم کنید.
ـ انتظار بهترین‌ها را داشته باشید و خود را برای بدترین حالت ممکن آماده کنید؛ در این صورت هرگز ناامید نمی‌شوید.
ـ حالت چهره شما از هر آنچه از خود پنهان می‌کنید مهمتر است.
ـ وقتی خداوند دری را می‌بندد دری دیگر را می‌گشاید؛ فقط باید آنرا پیدا کرد.
ـ بهترین و زیباترین چیزها در جهان دیده نمی‌شوند. آنها بایستی در درون قلب احساس شوند.
ـ آنچه پشت سر اتفاق می‌افتد و آنچه در پیش روی ما به وقوع می‌پیوندد در مقایسه با آنچه در درونمان شکل می‌گیرد مسائل جزئی هستند.
ـ همه چیز همان گونه هست که هست، این شمائید که آنها را بصورت زیبا یا زشت طبقه‌بندی می‌کنید.
ـ واقعیت زندگی در سکوت با ما زندگی می‌کند.
ـ بزرگترین تراژدی زندگی انسان این است که او فکر کند زمان بسیار زیادی در اختیار دارد.
ـ این بسیار عالی است که فرد مهمی باشیم اما مهمتر از آن اینست که انسانی عالی باشیم.
ـ به والدین خود احترام بگذارید حتی اگر با آنها موافق نباشید.
ـ مهربانی کوششی است که هر گز از بین نمی‌رود.
ـ اگر در مسیری اشتباه قرار گیرید خداوند به شما اجازه می‌دهد که باز‌گردید.


هیچ نظری موجود نیست: