سه‌شنبه، اردیبهشت ۰۱، ۱۳۸۸

سخنان نغز

ـ کسانی که به آنان عشق می‌ورزیم از بیشترین قدرت برای آزردن ما برخوردارند.
ـ به کمی سبکسری نیاز داری تا از زندگی لذت ببری و به کمی شعور تا از لغزشها بپرهیزی. همین کافی است.
ـ چاپلوسی یونجه لطیفی است برای دراز‌گوشان دنبه‌دار.
ـ از تمبر یاد بگیرید كه تا رسیدن به مقصد به نامه می‌چسبد.
ـ هرگز با کران پچ‌پچ نکن و به کوران چشمک نزن.
ـ هنر تعریف‌کردن و خوشگویی را بیاموزید؛ دارایی بزرگیست.
ـ نام خوب با تلاش فراوان به دست می‌آید، اما با یک عمل نادرست از بین می‌رود.
ـ هر روز طوری از خواب بیدار شوید که گویی دوباره زنده شده‌اید.
ـ انسان موفق کسی است که می‌تواند با آجرهایی که دیگران برایش پرتاب می‌کنند، بنیادی محکم بنا گذارد.
ـ هر کسی در کنار متضاد خود رشد می‌کند.
ـ همیشه به آهستگی فکر کنید و به سرعت، عمل.
ـ یادت باشد کسی می‎تواند بلند بپرد که از فاصله دورتر خیز برداشته باشد.
ـ همیشه همچون توپ پلاستیکی باشید که هر چه محکمتر به زمین می‌خورد بالاتر می‌رود.
ـ بگذار کارهایت یک راز بماند، فقط نتایج را به مردم نشان بده.
ـ می‌دانی راز شکست در چیست؟ راضی کردن همگان.
ـ بزرگ بیندیشید تا بزرگ شوید.
ـ به جای لعن و نفرین به تاریکی، چراغی روشن کن.
ـ با اعمالت موعظه کن نه با زبانت.
ـ هرگز تصمیمتان را پیشاپیش اظهار نکنید.
ـ خشم بادی است که چراغ ذهن را خاموش می‌کند.
ـ هرگز لازم نیست از کوهی بالا بروی تا بفهمی بلند است.
ـ بسیاری از انسانها یک عمر به ماهیگیری می‌روند اما هرگز نمی‌فهمند دنبال ماهی نیستند.
ـ مهم ‌بودن را فراموش کنید تا آرامش نصیبتان شود.
ـ مواظب سخنان خود باشید، آنها خلاق هستند.
ـ بپذیرید که تا کاری را شروع نکنید تغییری در زندگی شما پدید نخواهد آمد.
ـ تلاش شما مانند سپرده بانکی است، منتظر سود آن باشید.
ـ همیشه زبانت را با احتیاط بکار ببر اما چشمانت را با سرعت.
ـ یادت باشد خشمگین ‌شدن، انتقاد تاکیدی آن بر درست‌ بودن آن است.
ـ مردم از افرادی که احساس حقارت را در آنان زنده می‌کنند، بیزارند.
ـ شناگران اغلب با غرق‌ شدن می‌میرند.
ـ سکوت هنر بزرگ گفتگوهاست.
ـ افکار صبحگاهی اعمال روزتان را تعیین می‌کند.
ـ بزرگترین تجلی قدرت، آرام ‌بودن است.
ـ از گناه متنفر باش نه از گناهکار.
ـ من هرگز چیزی درباره کسی نخواهم گفت مگر اینکه چیز خوبی گفته باشم.
ـ آنکه انتقام می‌گیرد یک روز خوشحال است و آنکه می‌بخشد یک عمر.
ـ هر‌ چه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می‌شوید.
ـ از آنچه که دارید لذت ببرید.
ـ هر روز چند دقیقه فکر کن که از چه کسی می‌توانید تشکر کنید.
ـ خوبی کن ولی به کسی نگو.
ـ اثری که در شنیدن هست در دانستن نیست.
ـ دنیای هر‌کس به اندازه وسعت تفکر اوست.

هیچ نظری موجود نیست: