پنجشنبه، خرداد ۱۶، ۱۳۸۷


آن کس که بدم گفت، بدی سیرت اوست
وان کس که مرا گفت نکو خود نیکوست
حال متکلم از کلامش پیداست
از کوزه همان برون تراود که در اوست

هیچ نظری موجود نیست: