یکشنبه، خرداد ۱۹، ۱۳۸۷


خداوند ثواب شهدای بدرواحد رابه مرجعی بدهدکه تمامی غروررا زیرپاگذاشته وبرای عزاداری بانوی دوعالم پای برهنه راه می افتد

هیچ نظری موجود نیست: