یکشنبه، خرداد ۱۹، ۱۳۸۷


مرجعی رابایدقبول کرد که برای تعظیم شعائرعزاداری بانوی اول اسلام همچون نماز تحت الحنک عمامه خودراباز می کند

هیچ نظری موجود نیست: