یکشنبه، خرداد ۱۹، ۱۳۸۷

گنجشک به خداگفت لانه کوچکی داشتم آرامگاه خستگیم ،سرپناه بی کسیم ،طوفان توآن راازمن گرفت .کجای دنیای توراگرفته بود؟خداگفت ماری درراه لانه ات بودتو خواب بودی ،باد راگفتم لانه ات راواژگون کند آنگاه توازکمین مار پرگشودی چه بسیاربلاها که ازتو بواسطه محبتم دورکردم وتو...ندانسته به دشمنیم برخاستی ...؟

هیچ نظری موجود نیست: