جمعه، خرداد ۲۴، ۱۳۸۷

همسنگر عزیزخوش به حالت که رفتی وروزگاری را ندیدی که دون صفتانی همچون لشگری ها برسفره امنیتی که توومن باخونمان فراهم کردیم نشستند وبرغربت مارقصیدندومارا به سخره گرفتند این سنت روزگار است که کفتار صفتان بر سر خوان گسترده شده با خون من وتو نشسته وهمه چیز مارا حتی آزادی فراهم شده توسط خون تو وسلامتی من را وسیله انتقام ازجمهوری اسلامی که دست آنها رااز شاه پرستیشان جدا کرده کنند هیهات هیهات اگر به اندازه یک جو شرف وغیرت داشتند می دانستند به مال ومنالشان که هیچ به ناموس نداشته شان نیز عراقیها رحم نمی کردند

هیچ نظری موجود نیست: