شنبه، خرداد ۱۸، ۱۳۸۷

می گن سرمایه هردل سخن هایی است که برای نگفتن دارد حال سرمایه داری خوب است یاخیر؟ما درعالم که دنبال جمع کردن مال ومنال نبودیم ما... بگذریم بیا تنهایهامون باهم قسمت کنیم توبامال من شریک شو من بامال تو گورپدردنیا دنیا مال دنیادارا یکبار درمنزل آقای کامبیز محیط مافی خدمت آقای سید خلیل عالی نژاد رسیدم ازشون پرسیدم عشق چیه است آهی کشیدوگفت تانشی نمی فهمی وقتی هم که شدی نمی توانی بگی

هیچ نظری موجود نیست: