شنبه، خرداد ۲۵، ۱۳۸۷

فقط می نویسم برای شریح قاضی قرن 21 که به حق جانشین شریح قاضی شده است وکارهایش یادآورفتوای قتل حضرت عبدالله حسین (ع )است .
درد غربت من
غنیمت ازنبرده
شرافت وخون دل
نشونه های مرده
ای اونهایی که امروز
دارین بهم می خندین
برای خنده هاتون
دردمومی پسندین
امروزمو نبینین
من یه قهرمونم
یه روزبه هم می رسیم
بازی داره زمونه
اگه میگید موجیم
موجم کلیدقفل دربهشته
دروکنه هرکسی
هرچیزی روکه کشته
یه روز پشیمون می شین
که دیگه خیلی دیره
بالارفتیم ماسته
پایین اومدیم دوغه
مرگ ومعادوعقبی
طبق نظر شما دروغه ؟

هیچ نظری موجود نیست: