دوشنبه، خرداد ۲۰، ۱۳۸۷

خدا وکیلی جای تاسف دارد ماداخل کشور لباس با طرحهای زبان خارجی تهیه می کنیم انورآبی ها لباس باطرح فارسی تهیه می کنند

هیچ نظری موجود نیست: