شنبه، خرداد ۲۵، ۱۳۸۷

طلحه دیروز شریح قاضی امروز
سردارزارعی فردا؟اگه ما نبودیم هرچی داشتی می خوردن مال و منالت که هيچ مادرتم می بُردن

خاک پای همه شهدا، جانبازان، شیمیائی ها، قطع نخاعی ها، موجی ها، مفقود الاثرها، اسیران، حتی
اونایی که بودن و جنگیدن و نام هیچ کدوم از این ها رو هم به یدک نمی کشن، حتی اونایی که تو خونه
هاشون نشسته بودن و هدف موشک شدن، حتی اون بچه هایی که اون روزا تو شکم مادرشون بودن
و بعد از اینکه به دنیا اومدن ...

هیچ نظری موجود نیست: